Teczki

Drukowane na wybranym przez klienta papierze jedno lub dwubigowe, składane lub klejone.
Sztancowane naszym wykrojnikiem Pobierz lub wykrojnikiem klienta.
W przypadku użycia naszego wykrojnika nie ponoszą Państwo kosztów związanych z jego przygotowaniem.
Możliwe uszlachetnianie: lakier offsetowy, folia błysk lub matt, lakier UV po całości lub wybiórczo.